Probeer het gratis proefprogramma

Het echte geluk volgens Jezus

In dit programma staat Matteüs 5:2-12 centraal en maken de jongeren kennis met de zegenspreuken of zaligsprekingen van Jezus.
Ze ontdekken wat Jezus zegt over het echte geluk en hoe zich dat verhoudt tot andere vormen van geluk.

Wat is Bijbel Next?

Welkom bij Bijbel Next! Een compleet nieuw programma voor catechisatie, tienerdienst of small groups waarin de Bijbel centraal staat! Ontdek samen met tieners wat de Bijbel te zeggen heeft over hun grote en kleine vragen en diverse actuele onderwerpen. Gratis downloads én eenvoudig in gebruik. 


Bijbel Next sluit aan bij Bijbel Basics, de kinderdienstmethode

van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap