Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

Het echte geluk volgens Jezus. In dit programma staat Matteüs 5:2-12 centraal en maken de jongeren kennis met de zegenspreuken of zaligsprekingen van Jezus.
Ze ontdekken wat Jezus zegt over het echte geluk en hoe zich dat verhoudt tot andere vormen van geluk.

Download hier het volledige programma

Programma Gefeliciteerd!